11-15 декември 2023

Обучение и сертификация
Certified Ethical Hacker

Практически сертификационен курс Certified Ethical Hacker (CEH) v12

Дати

11-15 декември 2023

Място

Ню Харайзънс България

Лектор

Борис Гончаров

Какви са ползите от обучение и сертификация за CEH?

Сертифицираният етичен хакер е специалист, който знае как да търси слабости и уязвимости в дадени целеви системи, като използва същите знания и инструменти като злонамерен хакер, но по законен начин.

Има 3 основни направления за защитни механизми и респективно области за нанасяне на вреда – технологични, организационни и физически.

Най-ефективната защита се осъществява като пресъздадем начина на мислене, подхода и технологиите, които се използват при атака. Атакуваме технологии, организационни мерки и физически механизми – някои от тези елементи или съвкупност от тях.

  • CEH v12 е най-всеобхватният курс по етично хакерство в света;
  • Учебната програма е силно застъпена практическа част – повече от 40%;
  • В обучението симулираме истинска атака по начина и с технологиите, по които би се реализирала на практика – обхваща 340 актуални технологии, често използвани от хакери;
  • Обучението е проведено от инструктор с над 20 години опит в мрежова и информационна сигурност;
  • Ще спомогне за изграждане на необходимия подход и начин на мислене в сигурността;
  • Сертификацията ще валидира практически уменията Ви пред Вашия работодател и клиенти.

Подходящ ли е този курс за Вас?

Курсът Certified Ethical Hacker ще бъде от полза на:
  • специалисти по информационна сигурност;
  • одитори;
  • системни администратори;
  • мрежови администратори;
  • програмисти.

Продължителност: 5 дни / 40 уч. часа
Часове на провеждане: 09:00 – 16:30
Език на провеждане: български

  • 1. Introduction to Ethical Hacking
  • 2. Footprinting and Reconnaissance
  • 3. Scanning Networks
  • 4. Enumeration
  • 5. Vulnerability Analysis
  • 6. System Hacking
  • 7. Malware Threats
  • 8. Sniffing
  • 9. Social Engineering
  • 10. Denial-of-Service
  • 11. Session Hijacking
  • 12. Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
  • 13. Hacking Web Servers
  • 14. Hacking Web Applications
  • 15. SQL Injection
  • 16. Hacking Wireless Networks
  • 17. Hacking Mobile Platforms
  • 18. IoT Hacking
  • 19. Cloud Computing
  • 20. Cryptography
  • Вижте подробната програма

Лектор / учете от най-добрите

Борис Гончаров

Борис Гончаров

CISSP, CISSP-ISSMP®, CEH, CHFI, CCISO, TOGAF®

Борис е специалист в областта на информационната сигурност с опит от 1998 г.

Експертността му включва области като: управление на риска, управление на информационната сигурност, стандарти по информационна сигурност, сигурност в облака, penetration testing, провеждане на обучения по информационна сигурност и др.

Борис е бил консултант по множество проекти в сферата на сигурността, с фокус върху внедряване на системи за управление на информационната сигурност.

Експертността му получава международно признание и той има многобройни участия във водещи конференции по информационна сигурност, сред които: I-4 forum Berlin, InfoSecurity Europe, InfoSecurity Russia, European Data Centre Dialogue.

Оценки от курсистите – Борис Гончаров

(2021-2022)
Оценки от курсистите (2021-2022) за Борис Гончаров

За изпита

За да получите сертификат Certified Ethical Hacker (CEH) v12, е необходимо да положите 2 изпита – теоретичен и практически:

Теоретичен изпит – Certified Ethical Hacker (ANSI):
Брой въпроси: 125
Продължителност: 4 часа
Формат на изпита: тест
Минимален резултат за успешно преминаване: 60% до 85% в зависимост от сложността на въпросите.
Можете да положите изпита в нашия изпитен център.

Практически – Certified Ethical Hacker (Practical):
Брой въпроси: 20
Продължителност: 6 часа
Формат на изпита: тест
Минимален резултат за успешно преминаване: 70%
Изпитът е достъпен онлайн.
Certified Ethical Hacker (Practical) е практически изпит, съставен по конкретни казуси в работата на етичния хакер. Професионалистите ще тестват своите умения за разкриване на уязвимости в основните операционни системи, бази данни и мрежи. Изпитът е достъпен онлайн.

Какво ни отличава?

  • Инструктор с над 20 години опит в ИТ и сигурността
  • Актуална учебна програма за CEH v12
  • Над 40% лабораторни упражнения с актуалните технологии за hacking
  • Компактна група с не повече от 12 участника
  • Всички необходими учебни матерали
  • Комфортна и предразполагаща учебна среда
  • Допълнителна гаранция за служители
  • Гъвкава процедура за записване в сертификационен изпит
  • 41 години глобално присъствие и know-how
  • Над 42 000 обучени курсисти в България от 2002 г.
  • 98% от нашите клиенти биха препоръчали обученията ни
  • Най-добър европейски център в глобалната мрежа на Ню Харайзънс за 2020, 2018, 2015, 2014 и 2012 г.
  • Център №1 за IT обучения в България според класацията Computerworld "ИКТ Топ 100" за 2020-2011 и 2008 г.
  • Персонализирани обучения според изискванията и нуждите на клиента

Запазете вашето място сега! / запазете датите

Курс CEH v12 + изпит

11-15 декември 2023
2295

Курс CEH v12 + изпит

Разсрочено плащане

24 × 95,62

* Цените са без ДДС.

Запазете вашето място!


Ню Харайзънс България

бул. Драган Цанков 36
Интерпред, Блок А, етаж 6
София, 1040

Обучения: +359 885 666 815
Изпити: +359 885 601 989

office@newhorizons.bg

Упътване

Имате въпроси? / свържете се с нас